Техника за емоционална свобода за освобождаване на безпокойството

Техниката за емоционална свобода (ТЕС) e енергийна практика, чрез която благодарение на утвърждения и въздействие върху конкретни енергийни точки, се освобождават енергийни блокажи и се преодоляват негативни вярвания, емоции и мисловни модели и се заменят с положителни мисли и емоции. Тази техника е доста подобна на Лечебният код, при който също се въздейства върху конкретни точки, само че от разстояние, и се използват положителни утвърждения. И двете техники действат на фино, енергийно ниво, а ефектът от тях оказва влияние както на физическото тяло, така и на психиката и емоциите.
В това видео Джули Шифмън практикуващ ТЕС в центъра за естествено здраве на д-р Меркола, показва как точно да прилагаме тази практика.

Коментирай “Техника за емоционална свобода за освобождаване на безпокойството”

Пощата ви няма да бъде публикувана.

Все още няма коментари.