Ние част от регулиращите системи на Земята ли сме или сме болест, която ги компрометира?

Ами ако Земята е жив организъм и всички ние не сме отделни същества, а продължения на този суперорганизъм?

Коментирай “Ами ако Земята е жив организъм”

Пощата ви няма да бъде публикувана.

Все още няма коментари.