Третата индустриална революция / The third industrial revolution

Глобалната икономика е в криза. Нарастващото изчерпване на природните ресурси, понижаващата се производителност, бавният растеж, покачващата се безработица и крайното неравенство ни принуждават да преосмислим икономическите ни модели. Накъде да поемем оттук? В този документален филм социалният и икономически теоретик Джереми Рифкин ни предоставя една карта, водеща към нова икономическа система.

В икономиката на споделянето собствеността отстъпва място на достъпа, продавачите и купувачите биват заменени от доставчици и потребители, социалният капитал става също толкова важен, колкото пазарния капитал, консуматорството бива изместено от устойчивостта, и показателите за качество на живота стават по-важни от БВП. Икономиката на споделянето може да се превърне в кръгова икономика, в която стоки и услуги биват преразпределяни измежду множество потребители, което значително ще понижи екологичния отпечатък на обществото.

Но тъй като климатичните промени вече опустошават планетата, преминаването към нова икономическа епоха трябва да настъпи бързо. Една промяна от такъв мащаб изисква силна политическа воля и проникновена идеологическа смяна.

Коментирай “Третата индустриална революция / The third industrial revolution”

Пощата ви няма да бъде публикувана.

Все още няма коментари.