“Семена на свободата” представя историята на семената от корените им в сърцето на традиционните, богати на разнообразие земеделски системи по света до превръщането им в мощна стока, използвана за монополизиране на световната хранителна система.

Филмът подчертава степента, в която индустриалната селскостопанска система, и по-специално генно модифицираните семена, са повлияли на огромното биоразнообразие, развито от фермерите и общностите по света от началото на земеделието. “Семена на свободата” се стремят да оспорят мантрата, лансирана от ГМО лобито, че широкомащабното промишлено земеделие е единственото средство, чрез което можем да изхраним света. Проследявайки историята на семената, става ясно как корпоративният дневен ред е довел до завладяването на семената, за да се реализират огромни печалби и контрол върху световната хранителна система.

Чрез интервюта с водещи международни експерти, като д-р Вандана Шива и Хенк Хоббелинк, и чрез гласовете на редица африкански фермери, филмът подчертава как загубата на местни семена върви ръка за ръка със загубата на биоразнообразието и свързаните с него знания: загубата на културни традиции и практики, на поминък и загубата на хранителна независимост. Натискът от страна на агробизнеса се засилва и заплашва да замени разнообразните, хранителни, адаптирани към местните условия и устойчиви посеви, отглеждани от дребните земеделци в продължение на хилядолетия, с монокултури от генетично модифицирани семена.

Коментирай “Семена на свободата / Seeds of freedom”

Пощата ви няма да бъде публикувана.

Все още няма коментари.