„Самадхи: Мая, илюзията на Аз-а“ е първа част от поредицата „Самадхи“, като в нея се разглежда въпроса защо древните учения са от значение за човечеството повече отвсякога.

Древната дума на санскрит Самадхи загатва за мистичния или трансцендентен съюз, който е в основата на истинската духовност и самопознание. Самадхи сочи към нещо, което не може да бъде изразено на нивото на ума. Всички светци, мъдреци и пробудени същества през историята са достигали до мъдростта на тоталното предаване на ограничения, индивидуален Аз пред онова, което е отвъд име и форма…Самадхи.

„Самадхи“ е продължение на всепризнатия филм „Вътрешни светове, външни светове“ на канадския режисьор Даниел Шмид.

Субтитрите се пускат от Settings/Subtitles/Auto-translate/Bulgarian.

Коментирай “Самадхи – Мая, илюзията на Аз-а (1 част)”

Пощата ви няма да бъде публикувана.

Все още няма коментари.