„Обитавай: Пермакултурна перспектива“ е документален филм, представящ пермакултурата: дизайнерски метод, който предоставя един екологичен поглед за разрешаването на проблеми, свързани със земеделието, икономиката, управлението и т.н. Филмът обхваща множество проекти, идеи и хора, и обяснява разнообразието на пермакултурата по начин, който може да бъде разбран от също толкова рaзнообразна публика.

За хората, които са запознати с темата, той ще бъде призив за действие и поглед към това, което е възможно –  проекти и решения, които вече се развиват. За хората, които не са запознати, той ще бъде въведение към един нов начин на съществуване и свързаност със Земята. За всички той ще бъде напомняне, че хората са способни да бъдат планетарни лечебни сили.

Разглеждащ предимно североизточните части и Средния запад на Съединените Щати, „Обитавай“ хвърля светлина върху различни хора и практики от пермакултурата. През пролетта, лятото и есента на 2013 режисьорите Коста Боцикарис и Емет Бренан са документирали над 20 обекта, разположени в селски, крайградски и градски среди. Те са проучили редица решения за местни и глобални проблеми, покриващи всичко от храна, вода и лекарства до управление, икономика и култура.

Коментирай “Обитавай / Inhabit”

Пощата ви няма да бъде публикувана.

Все още няма коментари.