Сега повече от всякога хората по цялата планета търсят нов устойчив модел на живот. Еко селища и екологични общности се появяват като жизнено важна алтернатива, като място, където хората могат да живеят заедно в сътрудничество и хармония със заобикалящата ги природа. „Едно ново ние” е документален филм, който показва  10 такива общности в Европа и отваря вратите за едно бъдещо изследване и развиване на световна мрежа от еко селища и устойчиви общности.

   Създателят на филма, австриецът Щефан Волф пътува из Европа, за да изследва и документира установили се еко общности, които представят широкия спектър от различни начини на живот, които са част от глобалното ни усилие за преход към един устойчив свят.

   Разнообразието от ситуации и мнения във филма вдъхват надежда за бъдещето на човечеството и живота на пленатата Земя. Различните гледни точки показани в „Едно ново ние” са мотивирани от въображението, проницателността, уважението и сътрудничеството, вместо от икономическите сили и социалните очаквания. В тези 10 общности творческите решения на много социални, екологични и икономически предизвикателства илюстрират почти безкрайния капацитет за личностно и общностно развитие.

   Във филма са представени следните 10 еко общности от 8 различни страни: Зибен Линден – Германия, Шлос Тондорф – Германия, Кришна Валей – Унгария, Даманхур – Италия, Шлос Гларисег – Швейцария, Ла Бори Нобле – Франция, Вайе де Сенсасионес – Испания, Матавенеро – Испания, Тамера – Португалия, Финка Тиера – Канарските острови.

Коментирай “Едно ново ние / A new we”

Пощата ви няма да бъде публикувана.

Все още няма коментари.