Продължаваме да чуваме, че изчезването на човешкия вид е възможно да се случи в нашия живот, че ако не сменим бързо посоката, ако не намалим въглеродните емисии в нашите икономики, не засаждаме повече дървета и не изсмукваме въглерод от въздуха, човешката цивилизация може да загине.

Ами ако това не е вярно? Ами ако можем да оцелеем? Какъв свят призоваваме тогава? Един свят от бетон или един жив свят?

Коментирай “Ами ако оцелеем?”

Пощата ви няма да бъде публикувана.

Все още няма коментари.